shopping-bag 0
Items : 0
Subtotal : 0.00
View Cart Check Out

Algemene Voorwaarden

Wat? Voorwaarden?

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.veoks.nl , zoals deze beschikbaar zijn gesteld door het bestuur F.C. VEOKS . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken met schriftelijke toestemming van het bestuur van F.C. VEOKS. In dat geval moet er rekening gehouden worden met een riante vergoeding. U kunt hierbij denken aan een euro of 1000. Het intellectueel eigendom berust bij F.C. VEOKS.

F.C. VEOKS is zich ervan bewust dat zij deze regels zelf aan haar laars lapt door bijvoorbeeld afbeeldingen van derden zonder toestemming te gebruiken. het voltallige bestuur van F.C. VEOKS heeft in het geval dat derden hier problemen mee hebben het volgende statement voorbereid:

“Goos, wat doe je? Is gewoon lachen toch…”

Producten en betalingen

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met F.C. VEOKS te mogen claimen of te veronderstellen… En al helemaal niet om ons uit te lachen of te pesten. Mega kinderachtig als je dat wilde man.

F.C. VEOKS streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. F.C. VEOKS verkoopt zelf geen producten en bestelt deze via een gerenommeerde webshop. Wij behouden ons het recht voor om deze te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. F.C. VEOKS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie zeer waarschijnlijk in Joey’s bureaulade, maar absoluut niet op de website van F.C. VEOKS.